Information

Välkommen till vår karateklubb!

För att träna karate för första gången i sitt liv behöver man bara vanliga träningskläder (t-shirt, byxor) vi använder inga skor. Om man sedan vill beställa karate dräkt, så går det bra via klubben. TerminsAvgiften ligger på xxxx- och går till att bedriva klubben, Avgiften skall vara betald senast 4 veckor efter påbörjad Termin. Vi tränar inte karate för att tjäna pengar utan för att vi tycker att det är roligt och bra både fysiskt och psykiskt. Försäkringsavgift till svenska kampsport & budo förbundet tillkommer (fn 71:-/år) Utan denna Avgift och TerminsAvgift får man INTE träna.

 Avgiften betalas till BankGiroKonto:388-1901 (Swedbank)

Träningstider för barn 7 – 14 år

Tisdagar: 17.00 – 18.00
Torsdagar: 17.00 – 18.00

Träningstider för vuxna

Tisdagar: 18.00 – 19.30
Torsdagar: 18.00 – 19.30

 

ETIK
Vi tillämpar japansk budoetik dvs. vi bugar i respekt och tacksamhet mot varandra före och efter träningen samt följer artigt våra instruktörers anvisningar, tystnad, koncentration.

HYGIEN
Självklart sköter man sin personliga hygien samt tvättar sina träningskläder regelbundet, ser till att naglar är kortklippta. Smycken och klockor används ej under träningen. Vi städar vår träningslokal (dojo) innan varje träning.

MORAL
Karate är avsett att tränas i karateklubben inte i allmän miljö. Det är olämpligt att demonstreras sina kunskaper utanför karatekretsar.
Lägre graderare utövare akall med tacksamhet ta emot råd av högre graderare eftersom dessa har tränat längre.
Självklart betalar man sin träningsavgift samt försäkringar i förskott, det är mycket respektlöst att inte sköta detta då det ej drabbar bara en enskild utan hela föreningen.
Föräldrar, syskon och kompisar är mycket välkomna till klubben för att träna, karate kräver koncentration därför hänvisar vi ”Övriga Publiken” till omklädningsrummet eller till Uppehållsrummet utanför DoJon. Vi leker inte karate, vi tränar karate som en traditionell japansk kampart (budo). Ovanstående personer mfl. har ingen kunskap i budoetik, därför är de ej välkomna till dojo som publik då de ofrivilligt stör träningen med sin närvaro. Det är även mycket viktigt att komma i tid till träningen då vi inte håller på med något spel eller match där man kan hoppa in när som helst, komer man försent måste hela gruppen börja om från början, det är alltså mycket oartigt att komma försent.

HUR TRÄNAR VI KARATE?

a) STÄDNING
Platsen vi tränar på, oavsett vilken plats kallas för dojo. ALLA hjälps åt att städa dojo till exempel sopa rent/torka. Utomhus är det helt naturligt att plocka bort till exempel glas från gräsmattan före träningen. Träningsplatsen (dojo) är en plats där vi polerar våra finaste egenskaper, självklart skall den platsen vara ren.

b) UPPVÄRMNING
Olika rörelsemoment i förebyggande syfte mot skador till exempel sträckningar, bristningar osv.

c) BUGNING Rei-Gi
Vi bugar mot varandra och avlägger löfte om att göra vårt bästa. Detta bekräftar undervisningens start och avslut.

d) GRUNDTRÄNING Kihon-Gi
Olika försvars och angreppsmoment åt fyra eller åtta olika riktningar.

e) PRAKTISK TILLÄMPNING AV GRUNDTEKNIK – KIHON GYOGI

Shiho Nuki/Kuzushi/Yaburi

Happo Nuki/Kuzushi/Yaburi

f) KIHON KATA

Kata med grundteknik (hand, fot och armbåge). Där tillkommer även 5 olika moment med kroppsrörelse Sen, Un, Hen, Nen & Ten (ten no kata, chi no kata, jin no kata, sansai no kata, tai no kata, toi no kata & gensei no kata)

g) PARÖVNINGAR MOT VARANDRA – KUMITE

h) KORIO KARATE – KOBUDO
Kon (Bo), Teshaku (Sai), Sosetsu Kon mfl.

Okinawa Te (olika former av självskydd – kata naihanchi, korio bassai, tomari no bassai, wankan, kushanku mfl.)