Kontakt

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

Adress: Friskväderstorget 13, Sjumilahallen .Spårvagn 5,6 till Väderilsgatan.

E-post: Mikael@Genseiryudojo.se
Tel: 0769-498354

E-post: Info@Genseiryudojo.se