Träning på Futari

Träning och gradering på Futarigenseiryudojo

 Att förbättra varje medlems förmåga, utefter dennes unika fysiska och mentala förutsättningar, att möta utmaningar och svårigheter i livet genom att träna en modern men traditionellt förankrad karate.

Ledord Det är viktigt att karaten som utövas i Futari är förankrad i traditionell japansk budo. Förutsättningarna för att till fullo leva efter dessa normer är begränsade i det moderna västerländska samhället, men i träningen strävar vi efter att finna de element av budon som är meningsfulla för oss i dag. Följande begrepp ser vi som huvudbeståndsdelarna i vår karate:

Självförsvar. Karate som tränas och utövas inom Föreningen Futari ska fungera som ett effektivt självförsvar. Varje teknik och varje övning fylls av mening genom att de alltid syftar till att utveckla karatekans förmåga att försvara sig.

Mental träning. Fundamentalt för en verkligt meningsfull karate är inställningen till den uppgift som ska lösas. I detta ligger begrepp såsom mod, beslutsamhet, fokus och mental styrka, men också självtillit och integritet. Därför läggs största vikt vid att den mentala aspekten av karate också övas på ett genomtänkt och strukturerat sätt. Denna träning avses bidra till utvecklingen av karatekans mentala tuffhet, välmående, balans, samt integritet också i livet utanför träningslokalen.

Ergonomisk träning. Det är av stor vikt att varje individs fysiska förmåga tas i beaktande vid träningen. För att möjliggöra ett livslångt utövande av karateträningen läggs stor vikt vid att alla fysiska moment och övningar i träningen är funktionella, ergonomiska och anpassas efter individen. På detta sätt undviks skador i största möjliga mån och kroppen kan prestera optimalt under alla faser av livet. Fysisk styrka är underordnat kroppslig kontroll och balans.

Respekt. För att alla ska kunna nå framgång i träningen på sina egna villkor ställs stora krav på ett korrekt uppförande, innefattande ömsesidig tolerans och respekt mellan medlemmarna i Föreningen Futari. Medlemmarna förväntas uppträda med samma respekt gentemot sina medmänniskor också utanför klubben

Hur tränar vi Eftersom Karate är en japansk kampsport så är dragen av disciplin och respekt tydligt avspeglade i träningen. Tekniker och handlingar beskrivs på japanska och de regler som tillämpas bygger på japanska traditioner. Visad respekt mot instruktör och medtränare samt att komma i tid till träningen är självklarheter. Vi bugar när vi går in i eller lämnar lokalen och alla smycken plockas av före träning. Förutom uppvärmning, stretching och andra fysiska övningar, så delas träningen in i tre olika kategorier – Kihon, Kata och Kumite.

Kihon = Grundtekniker Här tränas slag, sparkar, blockeringar och benställningar var för sig eller i olika kombinationer. Kihon övas utan motståndare för att kunna maximera hastighet och styrka samt för att finslipa tekniska detaljer. För att uppnå och bibehålla maximal effekt måste Kihon tränas kontinuerligt.

Kata = Form I Kata övas förutbestämda mönster där olika grundtekniker och förflyttningar är sammanvävda i simulerade attacker från en fiktiv motståndare. Kata finns i många olika mönster och svårighetsgrader.

Kumite = Sparring (fighting) Parvis tränar vi attacker och försvar, allt ifrån enkla, förutbestämda tekniker till mer avancerade kombinationer, nedtagningar och fri fight, där utövarna improviserar.

”En gradering är ingen rättighet utan ett privilegium som man förtjänar genom hård träning, god attityd och engagemang i klubben!” Själva graderingen går till så att man får göra ett prov. Vid provet får man visa vad man kan. Man skall visa sin kunnighet i kihon, kumite, samt kata. Efterhand som träningen blir mer avancerad blir också graderingarna mer avancerade.

Examinatorn kontrollerar så att man uppnått den skicklighetsgrad som krävs till det bälte man graderar till, för att bli godkänd. I början tittar man mest på rörelserna och efterhand ställs högre krav på kraft, timning, kontroll och hastighet, spirit, balans, attityd, avståndsbedömning, teknisk förståelse mm. Och det är examinatorn som avgör om man klarat sin gradering

Alla tekniker i Genseiryu skall utföras så som Saiko Shihan Seiken Shukumine lärt ut allt annat bedöms inte och tas inte med på Shinza. I Futari graderas alla efter sina egna förutsättningar och bedöms där efter av graderingsansvarig och inte av någon annan.

Futari strävar efter en sann Bushido och lever efter Budoetik ord som Respekt, Ärlighet, Ansvar, Trygghet, Gemenskap, Solidaritet, Ödmjukhet skall hållas levande i dojon.

 

Bushido som Karaten vilar på • Gi: rätt beslut, korrekta etiska värderingar • Yu: mod • Jin: godhet, tolerans mot sina medmänniskor, den humanistiska sidan, att visa medlidande • Rei: rätt beteende och handling, etikett, respekt för andra • Makoto: total uppriktighet, att vara rakryggad • Meiyo: heder och ära • Chugi: lojalitet, dvs. den oerhörda lojaliteten mot sin herre, sin mästare Alla dessa ord (regler) gäller på Futari .

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *