Historia Genseiryu/Futari

Genseiryu karate

Seiken Shukumine föddes 1925. Han började träna korio (klassisk) karate för Ankoh Sadoyama tidigt i sin barndom. Sadoyamas hårda disciplin lade grunden till en enorm spänst och styrka hos Shukumine

När Seiken Shukumine var 12 år började han träna för karatemästaren Sokko Kishimoto (1866-1945) i staden Nago, Okinawa. Han kom med Seitoku Higa, som redan var elev hos ”Nago-No-Agarie” att bli dennes sista elev.

År 1943 anslöt Shukumine sig till den Japanska Armén och fick utbildning som Kaiten (bemannad torped) förare tillhörande kamikaze styrkorna, för detta hade han utvecklat en speciell strategi. De flesta Kaitenpiloter drunknade då styrenheter och motorer krånglade p.g.a. saltvattensläckage. Den 10 augusti 1945 fick hans enhet order om att angripa, kriget tog dock slut innan hans uppdrag fullföljdes.

Vid krigets slutskede var Okinawa ett stort kaos, folk svalt och rån samt slagsmål var en normal vardagsbild. Ur detta kaos föddes Genseiryu karatedo.

Under åren 1945-53 så ägnade sig Seiken Shukumine åt att härda sin teknik och taktik bl.a. genom att isolera sig från civilisationen på öde öar utanför Okinawa samt bergsområdet kring Mejimura.

Han demonstrerade sin nya karatestil Gensei-ryu 1949 i staden Ito i Japan, därefter spred sig stilen över japan under 1950-talet.

Omkring 1965 systematiserade och presenterade Seiken Shukumine en ny budoart, som först gick under namn som Taijutsu-Ta-Gi slutligen fick budoarten namnet Taido.

Seiken Shukumines livsverk kom sålunda att bli karatestilen Gensei-ryu och budoarten Taido. Hanns budo kom att spridas utanför Japan till Europa och USA samt Afrika och övriga Asien.

 1984 introducerades Gensei-ryu karate i Sverige av Shihan Jari Hiltunen 7 dan,

 

 

 

 

 

År 2000 började Sensei Mikae Brandt träna under Jari Hiltunen på Genseikan som då låg på hisingen.

År 2007 Startade Mikael Futarigenseiryudojo i Sjumilaskolan/Sjumilahallen.

 

Sensei Mikael Brandt har idag 4 dan.

 

 

 

.

 

Sensei Mikael har alltid verkat för samverkan och utbyte med andra klubbar och stilar, och nedan finns lite kort från olika klubbar,resor,och andra arrangemang ,

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *